Haulermans lyft revolutionerar lastning

Den finska Haulerman-lyften kan monteras på skåpbilar och andra nyttofordon och klarar laster på upp till 500 kg. Det har aldrig varit lika lätt, effektivt och säkert att lasta!

Löser problemet

Problemet med traditionella baklyftar är att man måste förflytta lasten på och av lyften manuellt eller t.ex. med truck. Haulerman-lyften gör det enkelt att hantera lasten utan lyfthjälp även när lasten inte ligger på hjulen. Haulerman-lasten lyfter lasten på och av bilen och flyttar den även på bilen.

Minskar kostnaderna

Med Haulerman-lyften kan du enkelt lasta och lossa last på egen hand. Du kan också sänka ner lasten på ett arbetsobjekt under marknivå. Det underlättar arbetet på många ställen där det inte går att köra med bil till den nivå där lasten behövs. Man sparar både arbetstid och pengar när man inte behöver lyfta lasten manuellt eller använda en separat lyft. 

Förbättrar arbetssäkerheten

Med Haulerman-lyften är det enkelt att lyfta, förflytta och sänka tunga och krångliga laster. Tack vare Haulerman behöver man inte ta några onödiga risker när man lastar bilen. Arbetstagarnas arbetssäkerhet förbättras, antalet arbetsolyckor minskar, arbetskarriärerna förlängs och arbetet blir mer attraktivt.

Så ökade vår kund sin produktion med hjälp av Haulerman

Turun Teräskaluste Oy arbetar inom metallindustrin och började använda Haulerman-lyftar hösten 2018. De säger att den främsta fördelen med Hauler-lyften är dess effektivitet: de sparar tid och sin egen rygg eftersom de inte behöver lyfta lasten manuellt.